Digitale verbinding tijdens bezoek van pleegkinderen met ouders bij Pleegzorg Limburg

IMG_9404
Digitale verbinding tijdens bezoek van pleegkinderen met ouders bij Pleegzorg Limburg – Rotary Lummen NG realiseert haar eerste district grant

Op dinsdag 8 maart 2016 overhandigde Rotary Lummen New Generation 5 laptops aan de voorzitter van Pleegzorg Limburg. Zo is in elke bezoekruimte van Pleegzorg een PC aanwezig waar kinderen en jongeren gebruik van kunnen maken tijdens het bezoek met hun natuurlijke ouders. Deze laptops brengen de leefwereld van pleegkinderen dichter bij hun ouders.
Pleegzorg wil bijdragen tot het optimaliseren van de ontplooiingskansen in pleeg- en gastgezinnen van kinderen, jongeren en volwassenen die tijdelijk of langdurig in een pleegzorgsituatie verkeren. Hierbij draaien de kernopdrachten van Pleegzorg Limburg rond werving en selectie van kandidaat-pleegzorgers, onderzoek van vragen naar pleegzorg, organiseren en begeleiden van pleegzorgsituaties en het verstrekken van nazorg.

Pleegzorg Limburg volgt ongeveer 730 personen op geplaatst in ongeveer 535 pleeggezinnen. Een ruim aandeel van deze pleegkinderen vertoont een handicap, gedrags-, emotionele of psychiatrische problemen of er is een drugsproblematiek in het spel.
Pleegkinderen houden, indien mogelijk, contact met hun biologische ouders. Wanneer ontmoetingen niet kunnen doorgaan in het pleeggezin of bij de ouders thuis vinden deze plaats in een neutrale bezoekersruimte. Pleegzorg Limburg vindt het belangrijk dat kinderen ook hun digitale leefwereld kunnen meebrengen en foto’s, filmpjes of hun huiswerk op een digitaal platform kunnen laten zien. Om dit te realiseren beschikt Pleegzorg nu, dankzij Rotary Lummen NG over deze 5 multimediatools.
Min Berghmans, voorzitter van Pleegzorg Limburg, vertelt: “Pleegzorg is Rotary Lummen NG ontzettend dankbaar om deze digitale verbinding tussen ouders en pleegkinderen mogelijk te maken. Zonder hun financiële steun was dit niet mogelijk. Bovendien konden we ook rekenen op hun helpende handen op het pleegzorgfeest. Een welgemeende dank je wel is dan ook op zijn plaats!”
Bram Van der Schraelen, commissievoorzitter Rotary Foundation en past-voorzitter van Rotary Lummen New Generation vult aan: “Wij zijn overtuigd van de werking van Pleegzorg Limburg en willen deze organisatie dan ook voluit ondersteunen. We zijn altijd zeer opgetogen wanneer we een lokaal sociaal project niet enkel financieel maar ook hands-on kunnen ondersteunen; het project met Pleegzorg Limburg leende zich hier perfect toe. We zijn niet enkel overtuigd van de meerwaarde van dit laptop-project, maar eveneens zeer trots te kunnen bijdragen aan het versterken van de band tussen pleegkinderen en hun ouders. Dankzij de hefboom van een district grant is het voor onze jonge club mogelijk geweest dit project succesvol uit te voeren.”
Pleegzorg Limburg heeft 5 bezoekersruimtes, op 3 verschillende locaties in Limburg: Genk, Hasselt en Kiewit.
Mede in het kader van dit project, installeerde Pleegzorg Limburg ook een Guest-Network. Zo kunnen pleegkinderen en ouders via een gast-netwerk op een veilige manier surfen. Maar ook pleegouders, die op deze momenten regelmatig binnen Pleegzorg wachten, kunnen dit netwerk gebruiken en hoeven dan de beveiligde server waarop de werking van de dienst staat, niet te gebruiken.
Bekijk de werking van Rotary Lummen NG op www.rotarylummen.be. Meer informatie over pleegzorg vind je op www.pleegzorgvlaanderen.be/limburg

Voor meer informatie: Ellen Denckens, organisatiedirecteur Pleegzorg Limburg op het nummer 0473 88 51 10 of Bram Van der Schraelen, Rotary Lummen NG op het nummer 0497 53 19 25.

IMG_9392

IMG_6056

IMG_9384